Vätternrundan inställd!

Installdvatternrunda

Vi har tyvärr fått det tråkiga men inte helt oväntade beskedet om att Vätternrundan är inställd. Mer information från Vätternrundan finns här. Som en direkt följd av det blir givetvis även Lygnartåget inställt. Vi kommer att gå ut med information om hur återbetalning av avgiften för tåget kommer att gå till. När det gäller avgiften för själva Vätternrundan får vi återkomma men VR informerar redan nu om att man bara betalar tillbaka 50 procent av erlagd avgift, se länken ovan.

Vätternrundan 2014 Anmälningsprinciper

Hej alla Lygnare!

När det gäller Vätternrundan och nya betalningsprinciper för gruppanmälan har ni haft möjlighet att följa debatten på forumet där alla mail, skrivelser och svar lagts sedan mitten på maj.

Styrelsen i Lygnens Venner har haft möte och där diskuterat hur vi skall förhålla oss till den uppkomna situationen. Alla klubbar som under många år deltagit på rundan med många stora grupper av cyklister har reagerat starkt negativt på beslutet att ta ut 400 kr extra per anmäld för Vättern 2014 om man anmäler sig i en grupp.

Diskussionen har gott högt eftersom man anser precis som vi att det är klubbarna som fostrar och lär ut hur man cyklar i grupp. Det är klubbarna som satsar på en säker cykelteknik och lägger mycket energi på detta i sina klubbträningar det borde Vättern premiera istället tar man extra betalt. Den stora massan av cyklister som anmäler sig till alla lopp just nu när det är en cykel hype är ju fullständigt okunniga och därmed en fara på vägen. Detta kommer bara att bli värre och värre eftersom det är den typen av cyklister man tydligen vill skall cykla Vättern.

Vårt beslut efter en lång diskussion är att vi inte kommer att ha gemensam anmälan för natt grupperna, finns inget mervärde att cykla i ett långt led av outbildade cyklister i 30 mil och betala 400 kr extra. Detta är ett majoritetsbeslut av de ordinarie valda ledamöterna i styrelsen.

Detta beslut är analogt med de flesta klubbarna som deltagit i diskussionen med Vätternkansliet och dess VD. Vi kommer att behålla de platser vi får på lördag förmiddag eftersom vi ser ett mervärde att få cykla på dagtid under säkra och kontrollerade former. Denna starttid är förbunden med att man kan cykla på 9 timmar och fortare. Flera av de stora klubbarna har tagit bort all anmälan i grupp till Vättern.

Vi kommer också att ha en strikt fördelning av dessa platser som är klubbens platser. Det finns många med potential att cykla under 9 timmar i klubben och dessa platser kommer att fördelas till de klubbmedlemmar som bevisligen har kapaciteten och är synliga på våra träningar, är passledare och arbetar i våra evenemang under året. Lygnens Venner kommer inte att vara en anmälningsfunktion där man går med som medlem för att komma åt en startplats på Vättern framöver.

Inom vår klubb har det diskuterats flitigt under flera år om hur vi skall förhålla oss till subträningar kontra våra vanliga veckopass på onsdagar och lördagar. Utvecklingen om man tittar från ett klubbperspektiv har varit väldigt negativ. Svårt att få passledare och väldigt få deltagare på de flesta passen det finns några få undantag.

Det är alldeles för stort fokus med många egna träningar toppat med tävlingar där en stor del av våra mest träningsvilliga och kunniga cyklister inte syns till överhuvudtaget, är med någon sporadisk gång på sin höjd. Det borde vara precis tvärtom om att klubbens träningar är i fokus och det är där vi lär ut den ädla konsten att cykla i tvåpar och belgiskt. Har man väl lärt sig att cykla så, kan man i princip cykla i vilken grupp som helst utan problem förutsatt rätt fartnivå. Sedan är det helt OK att köra några subpass där man finslipar gruppen men inte som det varit senaste åren att man inte är synlig under hela våren och prioriterar bort våra klubbträningar.

Hela idén med Lygnens Venner och varför vi startade klubben är att samla motionscyklister och träna i grupp tillsammans. Skapa en social trevlig samvaro där vi tränar och lär tillsammans, tjötar och fikar, åker på läger ibland och är med på andra klubbars tävlingar när det passar.

Ambitionen är komma tillbaka till den klubb vi i grunden vill vara där vi tränar året runt i olika former och inte bara ett stort fokus på Vättern de finaste vårveckorna innan semestrar och andra aktiviteter tar över under några sommarveckor.

Styret

Vätternrundan 2013

Söndag 30/9 är klubbens sista anmälningsdag. Just nu finns det 4 platser kvar. I 2.20 finns det massor av plats! Måndag 1/10 går kvarvarande platser tillbaka till Vätternrundan.

Ni som anmält er kommer att få ett personligt mail med en länk och lösenord till Vätternrundan där ni betalar direkt till dem. Länken är kopplad till den startgrupp ni är anmäld till. Betalning skall vara gjord senast 30 september.

OBS! Kolla era spammail så ni inte missar anmälningsmailet!!!

Det har runnit mycket vatten under broarna de senaste veckorna. Från beskedet att vi bara fick 30 platser som vi delade upp på Sub 7 och 8. Till beskedet i fredags kl. 12.00 "när allt var klart trodde vi" Micke ringde och berättade att 7:orna blivit erbjudna plats i en 60 grupp med CK Bure och Borås som inte blivit fylld.

Snabba nya beslut var tvungna att tas. Med lite vånda kommer vi att låta alla som anmält sig till Sub 8 att åka 10.22. Skälet är att vi inte vill slå sönder Sub 8 och 9. Våndan består av att vi arbetar sedan veckan efter Vättern i år med regler och policy för medverkan i Lygnens subgrupper. Se nedan!

Rent krasst i klarspråk för Sub 8 är det flera som inte uppfyller dessa krav för 2013 gällande kvalificerande tid, varit med på läger, hjälpt till på event eller att tränat med klubben.
Vi vill premiera de medlemmar som engagerar sig i klubbens verksamhet under hela året. Vad vi inte vill ha är att vi får medlemmar som bara är Vätternmedlemmar. Det har dykt upp en ny företeelse i samband med de tidiga morgonstarterna på lördagen där många duktiga ”ensamcyklister” söker sig till klubbar för att få cykla på dessa starttider.

Nog om det, nu välkomnar vi alla som gjort sin intresseanmälan att anmäla sig via mailet som kommer inom kort och hoppas på ett klubbengagemang framöver!

Följande principer för att deltaga i subgrupper men även allmänna principer är under arbete och några har diskuterats under flera år. Nu är det dags att sätta ner foten. 

Grundläggande policy:

  1. Ställer upp som funktionär på något eller några av våra arrangemang
  2. Är passledare eller hjälpryttare på några pass / år.
  3. Är synlig och deltar med jämna mellanrum på våra normala träningar. Som erfaren cyklist stötta nya med råd och vara lite mentor.
  4. Cyklar i Lygnens klubbdräkt. Sponsrade dräkter förbjuds som inte följer av årsmötet beslutad design.
  5. Sub-grupps träning skall samordnas med samma bana, fikaställe och start tidpunkt.
  6. All kommunikation av klubbaktiviteter, träningar etc. skall göras på klubbens hemsida och forum för allmän kännedom. Att också kommunicera på andra forum är inget hinder men grundregeln är att klubbens hemsida skall prioriteras.

 

För subgrupperna ställer vi krav på individuell och grupp träning:

Det handlar om säkerhet och trygghet i grupperna att alla är införstådda med vad det innebär att cykla på högfart i belgiskkedja.
På Vättern i en distans av 300 km!!
Rent cykelmässigt har vi obligatoriskt deltagande i en del träningar och motionstävlingar.
En annan "golden rule" är att man anmäler sig till en fartgrupp där man aktivt kan deltaga i rundgången. Att bara sitta bakom och åka med är inte accepterat.

Preliminärt ser det ut enligt nedan:

Söndag 7 oktober 2012, SUB – träning ca 10 mil i Vätternfart.
Under mars, april och maj månad 2013 kommer vi att ha minimum 3 gemensamma SUB-träningar i Vätternfart. Ett pass på ca 10 mil, ett på 12-14 mil och ett pass på ca 20 mil.

Under maj månad deltager SUB grupperna preliminärt i följande motionstävlingar, Jubileumsloppet i Varberg (valfritt), Hisingen Runt (obligatoriskt), Kex-loppet i Kungälv (valfritt) och Orust Runt (obligatoriskt) från Svanesund.

Man kan få förhinder i form av familjeskäl, födelsedagar etc., det är självklart att man skall prioritera detta. Men i övrigt är det viktigt att du prioriterar och ställer upp på ovanstående cykel-program för att vara förberedd för Vättern och ett aktivt deltagande i Lygnens SUB grupper.

Alla som är med och cyklar med oss skall anmäla sig på våra anmälningslänkar, gäller alla event. Det är en självklarhet i en Webklubb att vi chattar på vår hemsida och forum. Gör den levande!

 

 

 

 

Fler artiklar...

  1. Boende Vätternrundan 2012

Extra information