Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Sammanfattning av årets verksamhet

 

Våra arrangemang 2012

CykelCity Gran Fondo Kungsbacka

Klubbmästerskap partempo

Lygnartåget till Vättern

Vår träning 2012

Ca 90 träningspass utomhus,
varav ca 20 st. under vintern

Ca 20 spinningpass

Träningsläger Mallorca

Träningsläger Bjäre

Medlemsutveckling

2005     7 (7 m, 0 k)

2006     47 (45 m, 2 k)

2007     160 (140 m, 20 k)

2008     266 (228 m, 28 k)

2009     374 (316 m, 58 k)

2010     457 (384 m, 73 k)

2011     465 (401 m, 64 k)

2012     188 (173 m, 15 k)

2013     184  (169m, 23 k)

För 2012 har vi tagit bort alla medlemmar som inte betalt medlemsavgift per 31/3. Statistik tidigare år innehåller icke betalande medlemmar

2013 är bara betalande medlemmar.


Styrelse 2012

Ordförande             C-G Andersson

Sekreterare            Martin Linde

Kassör                    Olof Tedenbrant

Ledamot                 Pavo Johansson

Ledamot                 Robert Laffranchi

Suppleant               Henry Sällylä

Suppleant               Bettina Meiners

 


Träningsaktiviteter

 

Träningspass ute

Vår, sommar och höst

Under perioden mars 2012 – okt 2012 ordnades ca 70 träningspass utomhus för landsvägscykling. Antal deltagare varierade starkt med årstid och väder, ibland över 20 ibland ner mot 3-4 stycken deltagare.

Vinterträning ute

Vinter 2012/2013

Vinterträningen har samlat mellan 2 till 20 personer. Sammanlagt ca 20 pass har genomförts. Några pass har blivit inställda p.g.a. vädret.

Träningsledare

Utvecklingen av fler passledare till träningen har försenats och därför har tillgången till passledare under sensommaren periodvis haft brister.

Spinning

Under vintern 2012/2013 organiserades ca 20 spinningpass hos Actic på Holmen.

Träningsläger

Träningsläger Mallorca

Vi var ca 45 Lygnare som var på träningsläger på Mallorca under påskhelgen.

Träningsläger Bjäre )

Klubbens träningsläger på Bjäre samlade ca 20 deltagare sista helgen i april.

 

Våra arrangemang

 

Lygnartåget

Med kort varsel lyckades vi köra tåget till Motala. 150 resenärer åkte med tåget.

Cykel City Gran Fondo Kungsbacka

Lygnens Venner arrangerade den 26 aug sjätte upplagan av Cykel City Gran Fondo Kungsbacka i samarbete med Cykel City. Lygnens Venner hade ca 40 funktionärer som hjälpte till att genomföra arrangemanget. Det sämsta vädret på alla år. Regnet öste ner hela förmiddagen. Dåligt med deltagare ca. 250 och på grund av vädret väldigt få efteranmälda.

 


Deltagande i lopp och tävlingar

 

Vätternrundan

För klubbens deltagande i Vätternrundan var det ca 100 st. anmälda.

Övriga motionslopp

Lygnens Venner organiserade deltagande i ett flertal motionslopp 2012, bl.a.:

 • Jubileumsloppet
 • Hisingen Runt
 • Lygnern Runt
 • Vänern Runt
 • Kexrundan
 • Flandern
 • Copenhagen Race
 • Århus-Köpenhamn
 • Etape de Tour
  • Sjælland Rundt
 • Mjörn Runt

Utöver dessa deltar våra medlemmar i ett otal lopp.

Flera medlemmar har rest till olika tävlingar i Belgien, Frankrike, Norge och Danmark.

 

Styrelsearbetet

 

Göteborgs Cykelförbund

Klubben har inte medverkat i styrelsen för Göteborg Cykelförbund

SCF Årsmöte

Inget deltagande under 2012

 

 

 

Klubbaktiviteter och övrig verksamhet

 

Klubbmästerskap

Även 2012 ordnade Lygnens Venner ett klubbmästerskap i partempo under trevliga förhållanden.

Medlemsträffar

Två medlemsträffar ordnades under 2012.

 • I samband med årsmötet i mars hade vi Kari Martens som talare och i november hade vi Klas Johansson som talare runt proffslivet på tourerna och Bike Fit.30 okt.

Utveckling av ny hemsida

 • Under 2012 har vi avvecklat den gamla hemsidan. Vårt forum är fortfarande intakt och kopplat till den nya hemsidan.

Passledare - grundkurs

Ingen kurs under 2012

Mekarkurser

Ingen genomförd under 2012

Rosadygnet

Vi deltog med 2 lag under 24 timmar till förmån för bröstcancerforskning.

 

Extra information