Verksamhetsplan 2012

lv-logga 140

Träningsaktiviteter

Höjd kvalité på träningen

Vi ska satsa på vår kärnverksamhet -- Träning 2012.

 • Vi ska fortsätta och utbilda passledare i den nya grundkursen för passledare under 2012.
 • Vi måste förbättre vår planering av scheman för våra träningspass.
 • Framförallt måste vi få en bättre ordning på bemanning med passledare till våra träningspass.
 • Vi ska, om möjligt, erbjuda fler fartgrupper i syfte att höja kvalitén i passen så att fler upplever att farten passar för olika individer.

Träningspass ute

Vår, sommar och höst

Vi måste utveckla vår träningsverksamhet genom att erbjuda fler träningspass av mer varierande slag (fartgrupper, intropass, mm.)

 • Träning för elitmotionärer/tävlande bör utvecklas i syfte att avslasta motionsträningen från de snabbaste cyklisterna.
 • Verka för att fler lugna pass/intropass kan erbjudas.

Vinterträning ute

Vi fortsätter vinterträning 2012/2013 enligt beprövat koncept.

Spinning (vintern 2012/2013)

Fortsatt regelbunden spinningverksamhet med ett pass per vecka under vintern 2012/2013. Om möjligt organiserar vi ytterligare ett spinningpass per vecka.

Träningsläger

Vi ska arrangera två träningsläger:

 • Mallorca (vid påskhelgen)
 • Bjäre (vid Valborg)

MTB-träning

Om möjligt ska vi organisera någon form av regelbunden MTB-träning.

Våra arrangemang

Lygnartåget

Vi skall planera för att genomföra Lygnartåget 2013. Ombyggnad av Motala station under 2011-2012 har medfört att tåget är inställt under 2011 och 2012.

Det är fortfarande osäkert med uppställningsplats i Motala. Under 2012 måste vi hitta en lösning annars kan vi inte återuppta Lygnartåget som resealternativ 2013.

Rid of Hope

Lygnens Venner bör återuppta sitt stöd till detta arrangemang 2012 om det blir aktuellt.

CykelCity Gran Fondo Kungsbacka

Vi skall genomföra CykelCity Gran Fondo Kungsbacka 2012 och planera för CykelCity Gran Fondo Kungsbacka 2013.

 Deltagande i lopp och tävlingar

Vätternrundan

Lygnens Venner genomför traditionsenligt ett deltagande i Vätternrundan 2012 och planerar för deltagande 2013.

Lygnens Venner söker hos Vätternrundan egna startgrupper för våra sedan tidigare etablerade starttider kl. 2:20, 3:42 samt 9:xx för sub-grupper under 9 timmar.

För 2012 har vi fått 30 platser 9:xx. Vi sökte 60. För 2013 kommer vi att ansöka om 60 platser.

Utländska motionslopp

Under 2011 genomförde en grupp på 13 medlemmar resa till Sogndal och cyklade Jotunheimen Rundt. Vi undersöker förutsättningarna för att i organiserad form delta i något motionslopp i utlandet även under 2012.

Tävlingar och licenser

Under 2012 ska vi möjliggöra för medlemmar att lösa licens för att kunna delta i de tävlingar som intresserade medlemmmar vill.

Övriga motionslopp

Utöver ovannämnda lopp ska Lygnens Venner samordna / organisera deltagande i följande motionslopp 2012:

 • Jubileumsloppet
 • Hisingen Runt
 • Vänern Runt
 • Kexrundan
 • Cykelvasan
 • Mjörn Runt
 • Ronde van Sexdrega

Utöver dessa deltar våra medlemmar i ett otal lopp där samordning mer faller på de enskilda medlemmarna.

Klubbaktiviteter

Klubbmästerskap

Om möjligt ordnas även 2012 ett klubbmästerskap, valfri gren för arrangörsgruppen att bestämma.

Medlemsträffar

Medlemsträffar ska ordnas ca 2 gånger per år. Minst ett medlemsmöte ska hållas efter augusti för att utvärdera utförd verksamhet med medlemmarna.

Hemsidan och IT

Fortsatt utveckling av hemsidans innehåll och funktioner i syfte att minska det administrativa arbetet med denna. Det är innehåll som saknas och den goda viljan att använda funktionaliteterna.

Kurser

Kurser i passledning ska göras vid behov.

Deltagande i arrangemang

Lygnens Venner skall sträva efter större deltagande i olika cykelarrangemang. Vi borde bli bättre på att delta i både lokala lopp och andra arrangemang som arrangeras av andra klubbar.

Extra information