Balans- och resultatrapport 2011

Ni kan hitta balans- och resultatrapporten och revisorns rekommendation till årsmötet var gäller styrelsens ansvarsfrihet i länken nedan:

Balans- och resultatrapport

Styelsen

Extra information