Verksamhetsplan 2012

lv-logga 140

Träningsaktiviteter

Höjd kvalité på träningen

Vi ska satsa på vår kärnverksamhet -- Träning 2012.

 • Vi ska fortsätta och utbilda passledare i den nya grundkursen för passledare under 2012.
 • Vi måste förbättre vår planering av scheman för våra träningspass.
 • Framförallt måste vi få en bättre ordning på bemanning med passledare till våra träningspass.
 • Vi ska, om möjligt, erbjuda fler fartgrupper i syfte att höja kvalitén i passen så att fler upplever att farten passar för olika individer.

Träningspass ute

Vår, sommar och höst

Vi måste utveckla vår träningsverksamhet genom att erbjuda fler träningspass av mer varierande slag (fartgrupper, intropass, mm.)

 • Träning för elitmotionärer/tävlande bör utvecklas i syfte att avslasta motionsträningen från de snabbaste cyklisterna.
 • Verka för att fler lugna pass/intropass kan erbjudas.

Vinterträning ute

Vi fortsätter vinterträning 2012/2013 enligt beprövat koncept.

Spinning (vintern 2012/2013)

Fortsatt regelbunden spinningverksamhet med ett pass per vecka under vintern 2012/2013. Om möjligt organiserar vi ytterligare ett spinningpass per vecka.

Träningsläger

Vi ska arrangera två träningsläger:

 • Mallorca (vid påskhelgen)
 • Bjäre (vid Valborg)

MTB-träning

Om möjligt ska vi organisera någon form av regelbunden MTB-träning.

Våra arrangemang

Lygnartåget

Vi skall planera för att genomföra Lygnartåget 2013. Ombyggnad av Motala station under 2011-2012 har medfört att tåget är inställt under 2011 och 2012.

Det är fortfarande osäkert med uppställningsplats i Motala. Under 2012 måste vi hitta en lösning annars kan vi inte återuppta Lygnartåget som resealternativ 2013.

Rid of Hope

Lygnens Venner bör återuppta sitt stöd till detta arrangemang 2012 om det blir aktuellt.

CykelCity Gran Fondo Kungsbacka

Vi skall genomföra CykelCity Gran Fondo Kungsbacka 2012 och planera för CykelCity Gran Fondo Kungsbacka 2013.

 Deltagande i lopp och tävlingar

Vätternrundan

Lygnens Venner genomför traditionsenligt ett deltagande i Vätternrundan 2012 och planerar för deltagande 2013.

Lygnens Venner söker hos Vätternrundan egna startgrupper för våra sedan tidigare etablerade starttider kl. 2:20, 3:42 samt 9:xx för sub-grupper under 9 timmar.

För 2012 har vi fått 30 platser 9:xx. Vi sökte 60. För 2013 kommer vi att ansöka om 60 platser.

Utländska motionslopp

Under 2011 genomförde en grupp på 13 medlemmar resa till Sogndal och cyklade Jotunheimen Rundt. Vi undersöker förutsättningarna för att i organiserad form delta i något motionslopp i utlandet även under 2012.

Tävlingar och licenser

Under 2012 ska vi möjliggöra för medlemmar att lösa licens för att kunna delta i de tävlingar som intresserade medlemmmar vill.

Övriga motionslopp

Utöver ovannämnda lopp ska Lygnens Venner samordna / organisera deltagande i följande motionslopp 2012:

 • Jubileumsloppet
 • Hisingen Runt
 • Vänern Runt
 • Kexrundan
 • Cykelvasan
 • Mjörn Runt
 • Ronde van Sexdrega

Utöver dessa deltar våra medlemmar i ett otal lopp där samordning mer faller på de enskilda medlemmarna.

Klubbaktiviteter

Klubbmästerskap

Om möjligt ordnas även 2012 ett klubbmästerskap, valfri gren för arrangörsgruppen att bestämma.

Medlemsträffar

Medlemsträffar ska ordnas ca 2 gånger per år. Minst ett medlemsmöte ska hållas efter augusti för att utvärdera utförd verksamhet med medlemmarna.

Hemsidan och IT

Fortsatt utveckling av hemsidans innehåll och funktioner i syfte att minska det administrativa arbetet med denna. Det är innehåll som saknas och den goda viljan att använda funktionaliteterna.

Kurser

Kurser i passledning ska göras vid behov.

Deltagande i arrangemang

Lygnens Venner skall sträva efter större deltagande i olika cykelarrangemang. Vi borde bli bättre på att delta i både lokala lopp och andra arrangemang som arrangeras av andra klubbar.

Verksamhetsberättelse 2011

Sammanfattning av årets verksamhet

Våra arrangemang 2011

 • CykelCity Gran Fondo Kungsbacka
 • Klubbmästerskap partempo

Vår träning 2011

 • Ca 90 träningspass utomhus, varav ca 20 st under vintern
 • Ca 30 spinningpass
 • Träningsläger Mallorca
 • Träningsläger Bjäre

Medlemsutveckling

År

Antal

Män

Kvinnor

2005 7 7 m 0 kv
2006 47 45 m 2 kv
2007 160 140 m 20 kv
2008 266 228 m 28 kv
2009 374 316 m 58 kv
2010 457 384 m 73 kv
2011 465 401 m 64 kv
2012 188 173 m 15 kv

 

 

 

 

 

 

 

För 2012 har vi tagit bort alla medlemmar som inte betalt medlemsavgift per 31/3. Statistiken för de tidigare åren innehåller icke-betalande medlemmar. Siffran för 2012 är från 15/3 och det kan bli några fler betalande till 31/3.

Styrelse 2011

Ordförande Thomas Franzén
Sekreterare Martin Linde
Kassör Olof Tedenbrant
Ledamot Daniel Ridings
Ledamot Robert Laffranchi
Suppleant Henry Sällylä
Suppleant Bettina Meiners

P.g.a att Thomas Franzén avgick som ordförande i förtid 21/6 av hälsoskäl, tog Martin Linde över som t.f. ordförande till extra årsmötet 2/10 då Claes-Göran Andersson valdes till ny ordförande för resterande period av verksamhetsåret.

Klubbaktiviteter, möten

 • Medlemsträff 30/10
 • Passledare -- grundkurs

Träningsaktiviteter

Träningspass ute

Under perioden mars 2011 -- okt 2011 ordnades ca 70 träningspass utomhus för landsvägscykling. Antal deltagare varierade starkt med årstid och väder, ibland över 20, ibland ner mot 3-4 stycken deltagare.

Vinter träning ute

Vinterträningen har samlat mellan 5 till 20 personer. Sammanlagt ca 20 pass har genomförts. Några pass har blivit inställda p.g.a. vädret.

Träningsledare

Utvecklingen av fler passledare till träningen har försenats och därför har tillgången till passledare under sensommaren periodvis haft brister.

Spinning

(vintern 2011/2012)

Under vintern 2011/2012 organiserades ca 30 spinninpass hos Actic på Holmen.

Träningsläger

Träningsläger Mallorca (påsk 2011)

Vi var ca 30 Lygnare som var på träningsläger på Mallorca via researrangören - Cykelresor.com

Träningsläger Bjäre

Första helgen i maj 2011. Klubbens träningsläger på Bjäre samlade ca 20 deltagare.

Våra arrangemang

Lygnartåget

Juni 2011: Trafikverket planerar en stor ombyggnad av stationen i Motala. Detta arbete kommer, under ombyggnadstiden, omöjliggöra uppställning där, utan då får vi försöka hitta andra spår att stå på.

Tåget blev inställt 2011 pga avsaknad av uppställningsplats.

CykelCity Gran Fondo Kungsbacka

Augusti 2011: Lygnens Venner arrangerade den 22 aug femte upplagan av CykelCity Gran Fondo Kungsbacka i samarbete med CykelCity. Lygnens Venner hade ca 40 funktionärer som hjälpte till att genomföra arrangemanget.

Efter fjolårets mastodontarrangemang (CykelCity Race Weekend), beslöts att återgå till att enbart arrangera Gran Fondo Kungsbacka, och återupprätta ryktet som ett av de mest välarrangerade loppen i landet. Ytterligare utmaning för genomförandet blev Thomas avgång och insättande av ny tävlingsledare med kort varsel. Trots detta och kort förberedelsetid kunde vi med tillfredställelse konstatera att arrangemanget blev mycket lyckat, kanske det bästa vi genomfört. Tack vare alla som hängivet ställde upp (ingen nämnd -- ingen glömd) avlöpte arrangemanget helt enligt plan och utan incidenter. Ca 450 cyklister kunde njuta av en fantastisk sensommardag på vägarna runt Fjärås och Lyngern.

Utmaningen blir nu att överträffa detta vid 2012 års arrangemang, som infaller 26 augusti.

Deltagande i lopp och tävlingar

Vätternrundan

Juni 2011: För klubbens deltagande i Vätternrundan var det ca 100 st anmälda.

Övriga motionslopp

Lygnens Venner organiserade deltagande i ett flertal motionslopp 2011, bl.a.:

 • Jubileumsloppet
 • Hisingen Runt
 • Lygnern Runt
 • Vänern Runt
 • Kexrundan
 • Flandern
 • Jotunheimen Runt
 • Etape de Tour
 • Sjælland Rundt
 • Mjörn Runt
 • Ronde van Sexdrega

Utöver dessa deltar våra medlemmar i ett otal lopp.

Flera medlemmar har rest till olika tävlingar i Belgien, Frankrike, Norge och Danmark. Vi har även varit på plats under Tour de France etapperna i Alperna och ett stort gäng som reste till Köpenhamn och tittade på Cykel VM.

Inte att glömma Patrik R och SM.

Styrelsearbetet

Göteborgs Cykelförbund

Klubben har medverkat i styrelsen för Göteborgs Cykelförbund.

Svenska cykeldagarna / cykelgalan

Styrelsen representerades av ordföranden på Svenska cykeldagarna.

SCF Årsmöte

En person från styrelsen deltog i SCF årsmöte 2011 i Stockholm.

Klubbaktiviteter och övrig verksamhet

Klubbmästerskap

Sep 2011: Även 2011 ordnade Lygnens Venner ett klubbmästerskap i partempo under trevliga förhållanden.

 dsc3580

 

 dsc3573

 

 dsc3578

Medlemsträffar

En medlemsträff ordnades under 2011. Temat var Vätternrundan 2012 med betoning på sub-gruppsindelning och gemensamma träningar under våren.

 dsc3757

Hemsida

Under 2011 har vi avvecklat den gamla hemsidan och installerat ett Joomla system (vi = Daniel Ridings). Forumet är intakt. Nu kan alla skriva bidrag till hemsidan lika lätt som inlägg i forumet. Det är dock två olika system, som märks ibland.

Passledare - grundkurs

Under början av 2011 ordnades vid två tillfällen en grundkurs för våra passledare.

Rosadygnet

Vi deltog med 2 lag under 24 timmar till förmån för bröstcancerforskning.

Kungsbackalokalen

Är uppsagd och avvecklad under september 2011. Med stor uppslutning av medlemmar städade vi ut lokalen.

 dsc3612

Upptakt 2012

Kari Martens

JAG ÄR UPPVÄXT på en bondgård i Finland. Som tvååring lärde jag mig att åka skidor på cementgolvet i ladugården. Min dröm var att en dag vinna ett VM-guld, men det tog nästan 50 år innan drömmen besannades.

Vid 15-års ålder skadade jag ryggen och när jag var 26 år blev jag erbjuden förtidspension av läkaren på AF.

Läs mer: Upptakt 2012

Extra information