Medlemsträff

Olika möten för medlemmar, inte bara årsmöten och mera formella möten.

Aktiviteter

Passledarträff

Datum:
2018-08-23 18:00
Slut:
2018-08-23 20:00
Sista dag:
2018-08-23
Kapacitet:
Obegränsat
Anmälda:
8    [anmälda]

Bankett efter KM partempo 2018

Datum:
2018-09-15 18:30
Slut:
2018-09-15 23:00
Sista dag:
2018-09-12
Kapacitet:
Obegränsat
Anmälda:
21    [anmälda]

Extra information