Lista över anmälda

NUM Förnamn Efternamn Antal Anm-datum
1 Carlo Pirazzi 1 2019-01-20
2 håkan ternow 1 2019-01-21
3 Magnus Johansson 1 2019-01-23
4 olof tedenbrant 1 2019-01-26
5 Peter Jonsson 1 2019-01-26