Lista över anmälda

NUM Förnamn Efternamn Antal Anm-datum
1 Lars-Inge Kjörnsberg 1 2018-01-31
2 Roger Andersson 1 2018-02-26
3 Staffan Stenfelt 1 2018-02-27
4 Håkan Höglin 1 2018-02-28
5 Henrik Landergren 1 2018-03-01
6 Mats Gustafsson 1 2018-03-02