Lista över anmälda

NUM Förnamn Efternamn Antal Anm-datum
1 Anders Alexandersson 1 2018-05-17
2 Dario Mantino 1 2018-05-17
3 Johan Gustafsson 1 2018-05-20
4 Örjan Isberg 1 2018-05-23
5 Mikael Rydström 1 2018-06-11
6 Sebastian Linke 1 2018-08-10
7 Roger Andersson 1 2018-08-11
8 Magnus Olsson 1 2018-08-17
9 Torleif Sandgren 1 2018-08-20
10 Lars-Inge Kjörnsberg 1 2018-08-20
11 Mats Gustafsson 1 2018-08-21
12 Claes-Göran Andersson 1 2018-08-22