Lista över anmälda

NUM Förnamn Efternamn Antal Anm-datum
1 Lars-Inge Kjörnsberg 2 2018-05-19
2 Dario Mantino 1 2018-05-19
3 Dario Mantino 2 2018-05-19
4 Johan Gustafsson 1 2018-06-11
5 Anders Alexandersson 1 2018-06-12
6 Claes-Göran Andersson 2 2018-06-12
7 Duncan Robinson 1 2018-06-19