KM partempo 2019

Aktivitetsdetaljer

Datum: 2019-09-15 10:00
Slut: 2019-09-15 13:00
Max antal Obegränsat
Anmälda 32    [anmälda]
Sista dag 2019-09-15
Plats Kuggavikens STF Vandrarhem
Anmälan är stängd

Extra information