KM partempo 2018

Aktivitetsdetaljer

Datum: 2018-09-15 10:00
Slut: 2018-09-15 13:00
Max antal Obegränsat
Anmälda 38    [anmälda]
Sista dag 2018-09-15
Plats Åsa sporthall
Anmälan är stängd

Extra information