Utlämning av kläder i klubblokalen

Planerad utlämning av kläder kommer att ske:

Lördagen 27/4 efter träningen ca. 15.00 till 16.00 utav Olof.

Onsdag 8/5 efter träningen ca. 20.00 till 21.00 utav Robert.

Extra information