Träningspolicy

Träningspolicy Lygnens Venner

För att göra våra träningar säkrare och underlätta för såväl nya som gamla medlemmar om vad som gäller på våra träningar har vi uppdaterat vår träningspolicy. Här beskriver vi hur våra träningar går till, vilka regler som gäller och de grundläggande kunskaperna som behövs för att cykla i grupp.

Om du är ny och om det förefaller vara mycket att tänka på, bli inte orolig. Fråga någon av våra mer erfarna medlemmar så hjälper de till under träningen. Efter hand kommer detta och mycket mer att sitta ryggraden.

Grundtanken med våra träningar är dels att utveckla oss som cyklister men nästan lika viktigt är att det är en trevlig social samvaro att cykla en runda tillsammans med andra.

När vi tränar tillsammans representerar vi en cykelklubb. För att vinna respekt hos andra trafikanter och göra bra reklam för klubben och sporten är det viktigt att det syns att det är en cykelklubb med organiserad träning som cyklar fram på vägarna.

För att underlätta detta är det bra att känna till hur man cyklar tillsammans i grupp. Som cykelklubb har vi även ansvar att erbjuda effektiv och rolig träning. Även ur den aspekten är det bra att känna till vissa cykeltermer.

Länk till policyn: http://www.lvg.nu/docs/Tra%CC%88ningspolicy%20Lygnens%20Venner%202017-04-25.pdf

Extra information