Vätternrundan 2013

Söndag 30/9 är klubbens sista anmälningsdag. Just nu finns det 4 platser kvar. I 2.20 finns det massor av plats! Måndag 1/10 går kvarvarande platser tillbaka till Vätternrundan.

Ni som anmält er kommer att få ett personligt mail med en länk och lösenord till Vätternrundan där ni betalar direkt till dem. Länken är kopplad till den startgrupp ni är anmäld till. Betalning skall vara gjord senast 30 september.

OBS! Kolla era spammail så ni inte missar anmälningsmailet!!!

Det har runnit mycket vatten under broarna de senaste veckorna. Från beskedet att vi bara fick 30 platser som vi delade upp på Sub 7 och 8. Till beskedet i fredags kl. 12.00 "när allt var klart trodde vi" Micke ringde och berättade att 7:orna blivit erbjudna plats i en 60 grupp med CK Bure och Borås som inte blivit fylld.

Snabba nya beslut var tvungna att tas. Med lite vånda kommer vi att låta alla som anmält sig till Sub 8 att åka 10.22. Skälet är att vi inte vill slå sönder Sub 8 och 9. Våndan består av att vi arbetar sedan veckan efter Vättern i år med regler och policy för medverkan i Lygnens subgrupper. Se nedan!

Rent krasst i klarspråk för Sub 8 är det flera som inte uppfyller dessa krav för 2013 gällande kvalificerande tid, varit med på läger, hjälpt till på event eller att tränat med klubben.
Vi vill premiera de medlemmar som engagerar sig i klubbens verksamhet under hela året. Vad vi inte vill ha är att vi får medlemmar som bara är Vätternmedlemmar. Det har dykt upp en ny företeelse i samband med de tidiga morgonstarterna på lördagen där många duktiga ”ensamcyklister” söker sig till klubbar för att få cykla på dessa starttider.

Nog om det, nu välkomnar vi alla som gjort sin intresseanmälan att anmäla sig via mailet som kommer inom kort och hoppas på ett klubbengagemang framöver!

Följande principer för att deltaga i subgrupper men även allmänna principer är under arbete och några har diskuterats under flera år. Nu är det dags att sätta ner foten. 

Grundläggande policy:

  1. Ställer upp som funktionär på något eller några av våra arrangemang
  2. Är passledare eller hjälpryttare på några pass / år.
  3. Är synlig och deltar med jämna mellanrum på våra normala träningar. Som erfaren cyklist stötta nya med råd och vara lite mentor.
  4. Cyklar i Lygnens klubbdräkt. Sponsrade dräkter förbjuds som inte följer av årsmötet beslutad design.
  5. Sub-grupps träning skall samordnas med samma bana, fikaställe och start tidpunkt.
  6. All kommunikation av klubbaktiviteter, träningar etc. skall göras på klubbens hemsida och forum för allmän kännedom. Att också kommunicera på andra forum är inget hinder men grundregeln är att klubbens hemsida skall prioriteras.

 

För subgrupperna ställer vi krav på individuell och grupp träning:

Det handlar om säkerhet och trygghet i grupperna att alla är införstådda med vad det innebär att cykla på högfart i belgiskkedja.
På Vättern i en distans av 300 km!!
Rent cykelmässigt har vi obligatoriskt deltagande i en del träningar och motionstävlingar.
En annan "golden rule" är att man anmäler sig till en fartgrupp där man aktivt kan deltaga i rundgången. Att bara sitta bakom och åka med är inte accepterat.

Preliminärt ser det ut enligt nedan:

Söndag 7 oktober 2012, SUB – träning ca 10 mil i Vätternfart.
Under mars, april och maj månad 2013 kommer vi att ha minimum 3 gemensamma SUB-träningar i Vätternfart. Ett pass på ca 10 mil, ett på 12-14 mil och ett pass på ca 20 mil.

Under maj månad deltager SUB grupperna preliminärt i följande motionstävlingar, Jubileumsloppet i Varberg (valfritt), Hisingen Runt (obligatoriskt), Kex-loppet i Kungälv (valfritt) och Orust Runt (obligatoriskt) från Svanesund.

Man kan få förhinder i form av familjeskäl, födelsedagar etc., det är självklart att man skall prioritera detta. Men i övrigt är det viktigt att du prioriterar och ställer upp på ovanstående cykel-program för att vara förberedd för Vättern och ett aktivt deltagande i Lygnens SUB grupper.

Alla som är med och cyklar med oss skall anmäla sig på våra anmälningslänkar, gäller alla event. Det är en självklarhet i en Webklubb att vi chattar på vår hemsida och forum. Gör den levande!

 

 

 

 

Extra information