Våra rundor - gamla

Gottskärs Glass 99km

Gottskärs Glass, 99km

En solskensrunda med glassätning i Gottskär. Medtag pengar för inköp av glass.

Sträckningen:

Slottsskogen - Säröbanan - Pripps - Åby - Åbro - Kållered - Lindome -  Anneberg - Höglanda - Gåsevadsholm - Fjärås samhälle Hanhals - Kungsbacka -  Inlandsleden - Onsala - Gottskär - Västra hagen - Vallda K:a - Släp K:a -  Bukärr -  Kullavik - Sandlyckan - Spårhaga - Billdal - Säröbanan - Slottsskogen.

Länk till en stor karta.

Extra information