Årsmöte 2021 – uppdatering 20210413

Nyheter

Styrelsen har beslutat genomföra årsmötet 2021 den 27 april med hjälp av e-postutskick från klubben och e-postsvar från medlemmarna.

När vi beslutade om att hålla styrelsemötet den 27:e april i början av året var förhoppningen att coronasituation skulle ha förbättrats så att vi skulle kunna ha det som tidigare. På grund av regeringsbeslut enligt gällande pandemilag råder förbud för möten med fler än åtta personer. Vi hoppas att ni har förståelse för styrelsens beslut, att denna gång genomföra årsmötet utan att vi fysiskt träffas. Vi hoppas också på stort deltagande via e-poströstning.

För att rösta på årsmötet och skall medlemsavgiften för 2021 vara betald innan mötet http://lvg.nu/index.php/hem/bli-medlem

Kalendarium
Senaste foruminlägg