Lygnens Venner och covid-19

Nyheter

Lygnens Venner utgår från de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och SCF. Vi har beaktat FHMs riskbedömningsverktyg och mot bakgrund av det kan vi från styrelsens sida i dagsläget inte se att det finns någon anledning att upphöra med våra träningspass och gruppcyklingar. Grundläggande är att vi befinner oss utomhus med avstånd mellan oss och vi behöver inte ha någon fysisk kontakt.

Vi förutsätter att det bara är friska och symtomfria som är med på gruppcyklingarna. Man äter, dricker och snyter sig längst bak i gruppen. Denna princip gäller alltid men slarvas ibland med. Inte nu längre. Säkerheten är alltid prioriterad men den här situationen är en anledning att verkligen fokusera på detta än mer. Således har vi fokus på cyklingen och inte det sociala. Är vi många delar vi upp oss av främst trafiksäkerhetsskäl precis som tidigare. Vi anger ingen specifik siffra utan detta får passledaren avgöra, men 8-10 personer per grupp är rimligt. Storleken på grupp är också avhängigt var man cyklar någonstans. Dessutom är det viktigt att cykla med lite extra marginaler så ingen hamnar på akuten. Inte roligt under några omständigheter men som det är nu belastar vi sjukvården som redan är hårt ansträngd om olyckan skulle vara framme.

Detta gäller nu, men vi bevakar utvecklingen och kommer att följa nya restriktioner som kan komma.

Fortsätt träna både för att det är roligt och stärkande.

Styrelsen

Lygnens Venner

Kalendarium
Senaste foruminlägg