Fyllevägens grus

Sävedalen - Glashuset/Statoil
Anmälda: 0 / ∞

Träning: Vinterrunda
Passtyp: Distans 62 km
Startplats: Sävedalen