Björn Örtbergs Stipendium

Sedan 2016 delar Lygnens Venner ut ett stipendium på 10 000 kr som är avsett som stimulans för ungdomars utveckling inom cykelklubbar som ingår i Göteborgs Cykelförbund (GCF).

Behörig att nomineras till stipendiet är person som under innevarande år och nästkommande år tillhör ålderskategori mellan 17-23 år. 

  • Stipendiaten ska ha visat resultat/utvecklingskurva eller genomfört prestation som anses värd att premiera (med motivering). 
  • Stipendiaten ska visa intresse för att utvecklas som cyklistmed målet att etablera sig på svensk seniornivå 
  • Fördelningen av stipendiet ska sett över en period på fyra år vara jämnt mellan könen.

Stipendiaten ska personligen närvara vid Lygnens Venners årsmöte där stipendiet utdelas.

Hittills har följande erhållit stipendiet.

2021 Alma Johansson. Följ Almas framgångar på Mölndals CKs hemsida.
2020 Lukas Vernersson. 2021 kom Lukas 2:a på Wolfram GP.
2019 Jona Bernsson
Ella Holmegård
2018 Ella Holmegård
Wilma Olausson
2017 Wilma Olausson
Carl Ryttsén
2016 Carl Ryttsén