Tecken vid gruppcykling

Stanna – en uppåtsträckt hand med handflatan öppen. Det kan också kommuniceras genom “vi stannar” eller “stanna”. Tänk då på att stanna i takt med gruppen och inte göra några tvära inbromsningar.  

Sakta ner – en pumpande rörelse med ena handen, handflatan nedåt vägbanan. 

Hinder höger sida – Klappa på höger skinka. 

Hinder vänster sida –  Klappa på vänster skinka. 

Hinder på vägbanan – Som till exempel hål, vägbrunn, eller glas – peka ner mot vägbanan med handen på samma sida som hindret. OBS! Tänk på att inte använda detta tecken för mycket. En tumregel kan vara att alltid markera för sådant som kan skada dig, dina medcyklister eller våra cyklar.  

Stora hål – Ropa HÅL! 

Möte på smal väg – ropa BIL! eller BIL BAKOM! 

Sväng vänster/höger – vanliga svängtecknet markeras tydligt med utsträckt hand. 

Punktering – Ropa PUNKA! Här är det viktigt att inte drabbas av panik utan så lugnt som möjligt slå av på farten utan att riskera påkörningar.  

Blir någon avhängd eller trött och därför tappar kontakten med gruppen – Ropa LUCKA! Ledaren meddelar därefter om och hur länge gruppen ska hålla den lägre farten. 

När du kommit ikapp gruppen efter att ha tappat, eller lämnat lucka – Ropa KONTAKT! Ledaren meddelar därefter om och hur länge gruppen ska hålla den lägre farten. 

Ett led – ett finger upp. Upprepa längre bak. Alternativt att med rösten kommunicera “ett led”. Vanligtvis lämnar högra ledet lucka till sin kamrat att gå in framför. Använd sunt förnuft här. 

Två led – två fingrar upp.  Upprepa längre bak. Alternativ att med rösten kommunicera “två led”.  

Vid sväng i korsning – Varje cyklist har ett eget ansvar för sin egen säkerhet. Lite inte på vad andra säger utan kontrollera själv.