Cykla i grupp

En av Lygnens Venners sub-grupp på Vätternrundan

Se dig som en representant för klubben oavsett om du kör i klubbtröjan eller inte. Följ trafikreglerna och kör säkert! Varje individ har ett personligt ansvar att göra detta oavsett hur resten av gruppen agerar. 

Ett led 

För att inte störa övrig trafik och för att undvika att skapa irritation blad medtrafikanter cyklar vi normalt sett på ett led på trånga vägar och cykelbanor. Lyssna på ledarens uppmaning. 

Tvåpar 

Principen för detta är att vi ligger två och två i bredd. Detta för att kunna dra nytta av det lä som bildas bakom de främre cyklisterna i gruppen. Det är den cyklist som ligger längst fram till höger som styr farten och den till vänster ligger ”ett halvt hjul” bakom (några decimeter). 

Skiftet initieras genom att den någon av de två som ligger först markerar ett skifte genom att peka med handen eller säger ”vi skiftar” eller något liknande. Den till höger minskar pedaltrycket marginellt, så att den till vänster kan ta sig förbi förste cyklist till höger. För att det ska fungera är det viktigt att man gör väldigt små och endast marginella fartjusteringar så att det inte uppstår luckor i leden.   

I längre uppförsbackar ”låser” vi normalt kedjan och håller igen farten. Detta beslutas av de två främsta cyklisterna och meddelas bakåt genom att en knuten hand hålls upp. 

Tänk också på att när vi kör i tvåpar så är det viktigt att vi är rakt bakom framförvarande vilket gör att vi inte alltid ligger i perfekt vindlä. Detta gör vi för att vi inte skall ta för mycket plats på vägen. 

Ibland kan det av säkerhetsskäl vara nödvändigt att gå från tvåpar in på ett led och detta meddelas då av ledaren eller av de två som ligger främst. Om man då kör i tvåpar kör den vänstra cyklisten in framför sin högra parkamrat så att ett led bildas. 

Cykla aldrig fler än två i bredd. 

Cykla mjukt  

Håll ansträngningen på en jämn nivå och kör mjukt. Då slipper du att klungan sträcks ut och de bakre behöver jaga ikapp i ena stunden och bromsa i nästa. Ta en titt på hastighetsmätaren innan det är dags att gå upp och dra. När du går upp så se till att bibehålla hastigheten/ansträngningen. 

I uppförsbackar trycker de främsta på tills hela kedjan är inne i backen och sedan håller vi igen farten med oförändrad ansträngningsnivå så att gruppen inte dras ut. Observera att ansträngningsnivå inte är samma sak som hastighet. Tag gärna hjälp av pulsmätaren eller wattmätare.  

I nedförsbackar gäller återigen att hålla samma ansträngningsnivå vilket betyder att de längst fram behöver trampa på rejält för att inte resten av gruppen skall behöva bromsa för att förhindra att de rullar in i framförvarande hjul. Observera dock att detta gäller först när sista cyklist kommit över backkrön, innan de som ligger först börjar öka och trampa på. 

Råkar det bli en lucka till framförvarande cyklist spurta inte allt vad du kan för att komma ifatt, det skapar nya luckor längre bak i ledet. Försök istället att lugnt och metodiskt arbeta dig ikapp för att sedan mjukt ansluta till ”din” rulle. 

Ska du ställa dig upp ur sadeln så bör det också ske så mjukt som möjligt, gärna efter att du har växlat ner till en tyngre växel. Försök att bibehålla trycket på pedalerna samtidigt som du reser dig upp ur sadeln. Du kan också ropa till bakomvarande att du tänker resa dig. Reser du dig för fort på en lätt växel skjuter du automatiskt tillbaka cykeln en halvmeter, och risk för att bakomvarande kör in i dig ökar. 

Vad du än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. Gör inga plötsliga rörelser i sidled eller kraftiga inbromsningar (förutom i nödsituation). Var alltid tydlig och förutsägbar. Titta inte ned på framförvarande cyklists hjul utan håll upp blicken några cyklister framåt i klungan. 

Undvika att skapa luckor till framförvarande cyklist, även om du är inne i en intressant diskussion med cyklisten som ligger till höger och gruppen gör ett skifte längst fram. Luckor ställer till oreda och någon kan få för sig att du är trött och försöker då ta din plats. 

Vi tar inte av eller på oss överdragskläder i farten, utan meddelar övriga och gör ett kort stopp i stället. 

Börjar du bli du trött så meddela övriga att du tillfälligt lägger dig sist i klungan för att återfå krafterna. Ät och drick något. 

Vid omkörningar (långsamgående fordon eller andra cyklister) skall de två första hålla ut tills hela hindret är passerat och hela klungan hunnit förbi. 

Rondeller, refuger och vägkorsningar 

Efter att man passerat en rondell, refug vägkorsning eller liknande är det viktigt att hastigheten hålls igen tills den sista cyklisten passerat hindret. Annars blir effekten ett “gummiband” där de sista cyklisterna måste jaga ikapp. 

Vi håller ihop och hjälps åt 

Eftersom vi tycker det är kul att cykla i grupp så håller vi ihop gruppen och lämnar aldrig en cykelkamrat som börjar bli lite trött. Det går förstås mycket fortare om flera hjälps åt om någon får en punktering eller problem med cykeln. 

Slappna av  

Försök att alltid åka avslappnat. Spänner du armar och överkropp och håller hårt om styret så riskerar minsta lilla sten eller knuff leda till en vurpa. Slappna av, böj på armbågarna och låt händerna bara vila på styret, så blir du inte bara säkrare utan också mindre trött. 

Kurvtagning 

Se till att din inre pedal (vänsterpedalen i en vänsterkurva) är i sitt högsta läge. Då ser du till att den inre pedalen inte går i marken och du får en lägre tyngdpunkt och bättre kurvteknik. Gena aldrig i kurvor – håll din linje. 

Håll igång 

Om gruppen splittras – stå inte och vänta och bli kall, utan vänd och möt de som kommit efter, och ge dem lite draghjälp. 

Undvik bromsarna 

När det gäller bromsarna ska du helst inte bromsa med dem alls när du kör i grupp. Möjligen ska du justera farten något när det verkligen behövs men gör då detta så mjukt som möjligt så att inte bakomvarande blir överraskade. 

Olyckor /krascher 

Vi gör allt vi kan för att undvika olyckor och vurpor men om det ändå händer så är det viktigt att följa passledarens instruktioner. Ta hand om den som är skadad, men flytta inte en cyklist om ni misstänker rygg- eller nackskador. Någon måste åka tillbaka och varna/stoppa trafiken. Den som har vurpat och gått i backen med huvudet före får inte, under några omständigheter fortsätta träningspasset, utan måste hämtas med bil.  

Ge akt på hur dina träningskompisar mår. Klagar någon över smärtor i bröstet eller plötsligt känner sig helt orkeslös? Kontakta då sjukvården!

Titta framåt – Tänk bakåt. 

Spurta därför inte mot gult ljus för att hinna förbi innan det blir rött. Ta det lugnt i samband med stoppskyltar, väjningsplikt, korsningar och rondeller. Hela gruppen ska kunna komma igenom i lugn och ro, annars stannar man med hela gruppen tills det är fritt.  

Lämna alltid företräde om någon annan trafikant är före dig in i en rondell.