Träningspolicy

En av Lygnens Venners sub-grupp på Vätternrundan

För att göra våra träningar säkrare och underlätta för såväl nya som gamla medlemmar om vad som gäller på våra träningar har vi uppdaterat vår träningspolicy. Här beskriver vi hur våra träningar går till, vilka regler som gäller och de grundläggande kunskaperna som behövs för att cykla i grupp.  

Om du är ny och om det förefaller vara mycket att tänka på, bli inte orolig. Fråga någon av våra mer erfarna medlemmar så hjälper de till under träningen. Efter hand kommer detta och mycket mer att sitta ryggraden. 

Grundtanken med våra träningar är dels att utveckla oss som cyklister men nästan lika viktigt är att det är en trevlig social samvaro att cykla en runda tillsammans med andra.  

När vi tränar tillsammans representerar vi en cykelklubb. För att vinna respekt hos andra trafikanter och göra bra reklam för klubben och sporten är det viktigt att det syns att det är en cykelklubb med organiserad träning som cyklar fram på vägarna.  

För att underlätta detta är det bra att känna till hur man cyklar tillsammans i grupp. 

Som cykelklubb har vi även ansvar att erbjuda effektiv och rolig träning. Även ur den aspekten är det bra att känna till vissa cykeltermer. 

Säkerhet

Vid träning med klubben gäller följande regler.  

  • Godkänd cykelhjälm skall användas.  
  • Cykeln skall ha ett fungerande bromssystem.  
  • Vid cykling i mörker skall belysning finnas och gärna reflexväst. 
  • Vid klubbens normala gruppcykling är inte tempostyre tillåtet. 
  • Vi följer gällande trafikregler 
  • Passledarens direktiv skall följas 

Utrustning

Alla bör ha med extra slang, däckavtagare och pump/kolsyrepatron med sig ut på träningarna. Det är också bra att titta till bromsar, kedja och däck innan varje runda så man kan upptäcka eventuella brister på förhand.  Det är en fördel att cykla med en landsvägsracer på sommarträningarna. På vinterträningarna använder vi cykel med långa skärmar (”kompislapp” baktill), med belysning och grövre däck.

Doping och droger  

Självklart har klubben en nolltolerans när det gäller doping. Under våra träningstillfällen är det lika självklart att man inte är påverkad av droger i någon form. 

Så cyklar vi i grupp >>

Tecken som vi använder vid gruppcykling >>

Guidelines för subgrupper >>

Kalendarium
Senaste foruminlägg