Våra rundor

En av Lygnens Venners sub-grupp på Vätternrundan

Se dig som en representant för klubben oavsett om du kör i klubbtröjan eller inte. Följ trafikreglerna och kör säkert! Visa respekt för medtrafikanterna – precis det vi själva kräver av dem. Var ett gott föredöme i trafiken! Att skälla, ”peka finger” eller på andra sätt visa sitt missnöje är inte att visa respekt.

Onsdagar och söndagar

Varje klubbrunda skall ha namngiven passledare. På onsdagarnas intervallträningarna har vi minst en och på söndagarnas distansrundor en passledare per fartgrupp. 

Följ alltid anvisningarna och instruktionerna från dessa när du deltar i klubbträningarna. 

Alla träningspass finns upplagda på hemsidan och bör läsas av deltagarna innan passet så man kan bekanta sig med vägsträckning och övrigt som gäller för just det passet. 

Fördelen med att cykla i grupp är att olika starka cyklister kan hålla ihop tack vara att den som ligger bakom på ”rulle” spar kraft. Men om du känner att du börjar bli trött och inte orkar följa med i din grupps hastighet så stå över dina dragningar och lägg dig på rulle längst bak. Om du gör detta i tid och inte när du är helt slut, så har du större chans att hänga med gruppen hela rundan. Om någon går helt tom på energi, så sänker gruppen hastigheten och ser till att alla hänger med. Nästa träning kan den det drabbar välja en mindre snabb grupp eller säkerställa att man fyller på energi under träningen. 

Klubbens ambition är att erbjuda tre fartgrupper på söndagarnas distanspass

Grön: 23-25 km/t i genomsnittsfart 

Gul:    27–28 km/t i genomsnittsfart 

Röd:   32+ km/t i genomsnittsfart 

Inför varje pass skall ledaren för respektive grupp gå igenom dagens träning. Det gäller den huvudsakliga vägsträckningen, vilka intervaller som skall köras och om det finns annan specifik information för just det passet den dagen. I övrigt är passledarens roll förutom att säkerställa säkerheten styra gruppens hastighet till den på förhand överenskomna. 

Under sommarhalvåret stannar vi normalt för en kort fika på lördagarnas distansträningar.

Intervall 

En intervall innebär en fartökning för att träna mer intensivt. Tanken är att hålla ihop gruppen så gott det går utan att träningsintensiteten ska bli lidande. Oftast cyklar vi tvåpar eller lagtempo.  En intervall pågår i regel allt mellan 5 och 15minuter. Oftast inleds intervallen med successiv ökning av farten. Intervallen avslutas alltid med att vänta in hela gruppen innan vi åker vidare. 

Fri fart 

Fri fart innebär precis som det låter. Vid ”fri fart-sträckor” är det fritt fram att cykla hur fort man vill. Det blir ofta lite tävlingslikt med inslag av ryck och avslutas ofta med en spurt. Vi samlar alltid ihop oss efter en sådan sträcka. Passledaren informerar på förhand om vi har några fri-fartsträckor vid passgenomgången. Det är dock viktigt att ändå köra disciplinerat och trafiksäkert. 

Vår träningspolicy >>

Så cyklar vi i grupp >>

Tecken som vi använder vid gruppcykling >>

Lathund (pdf) för att lägga upp rundor i kalendern >>