Guidelines till subgrupper på Vätternrundan som kör i Lygnens Venners färger

 1. Lygnens Venners signum och rykte på Vätternrundan har blivit att vi cyklar säkert, hänsynsfullt, snyggt och ibland även snabbt. Det ryktet vill vi bevara.
 • Lygnens Venner ser positivt på subgruppssatsningar
  Rätt genomförda stärker våra subgrupper föreningen. Det ger oss gott rykte och reklam som genererar nya glada medlemmar.

 • Lygnens Venner välkomnar subgrupper med olika tidsmål.
  Vi välkomnar alla glada cyklister oavsett cykelbakgrund, snabbhet och kapacitet. Så det gynnar föreningen om vi har flera grupper med olika tidsmål så fler kan och vill vara med.

 • Subgruppsledare är viktiga för föreningen
  Ofta uppstår subgrupperna på enskilt initiativ bland medlemmar. Det är föreningen mycket positiv till. Men att vara subgruppsledare innebär även att man bär ett ansvar mot och för föreningen. Ledarna är Lygnens Venners representanter i subgruppen och svarar för att gruppen följer föreningens intentioner och anda.

 • Subgrupper är en del av föreningen och representerar föreningen.
  De ska därmed följa föreningens policys och agera i föreningens anda.
 • Subgruppsledare måste alltså tänka på att 
 • Vara en glad Lygnare:
  • Deltagare i subgrupper ska vara medlemmar i föreningen
  • Välkomna och uppmuntra deltagarna i subgruppen att delta i föreningens ordinarie träningar och aktiviteter
  • Ha en dialog med styrelsen om subgruppens planer
  • Alltid kommunicera subgruppens aktiviteter på klubbens hemsid (forum)
 • Cykla som en Lygnare – hänsynsfullt, säkert och snyggt genom att:
  • Sätta sig in i och följa föreningens policys
  • Sprida och implementera föreningens policys till subgruppens medlemmar
  • Se till att deltagarna kör i klubbens dräkter (snyggt)

 • Vi är den glada cykelklubben
  Viktigast är säkerheten – och vi finns här för att ha kul!
  Det är viktigt i “den glada cykelklubben”

Styrelsen, Lygnens Venner 2021-03-06