Vintercykling

Våra vinterbanor

Våra vinterbanor har en längd som kan varierar mellan 4 och 7 mil samt innehåller gruspartier om minst 2 mil. Syftet med det är att undvika trafikerade vägar i så hög grad som möjligt, hålla lägre fart med tanke på kylan samt att ha så enhetliga cyklar som möjligt.

Cykelns utrustning 

Alla bör ha med extra slang, däckavtagare och pump/kolsyrepatron med sig ut på träningarna. Det är också bra att titta till bromsar, kedja och däck innan varje runda så man kan upptäcka eventuella brister på förhand. Vintercykling sliter betydligt mer på bromsar och kedja än vad som är normalt på racerrundor.

På vinterträningarna använder vi cykel med långa skärmar så att bakomliggande cyklist slipper få sprutet från däcken på sig. Det innebär att man som regel får förlänga skärmen med en så kallad ”kompislapp”.  Förlängningen skall i princip vara så lång som möjligt, men minst så att den gör nytta för den som ligger bakom.

Vi har också grövre däck med gott punkteringsskydd så att man minimerar risken för punktering. Att byta slang i låga temperaturer är aldrig speciellt roligt. Var därför noggrann med utrustningen innan rundan.

binary comment