Sub-9 och mycket mer till Vätternrundan 2024!

Planeringen inför Vätternrundan 2024 är i full gång! Även nästa år kommer våra fina gulsvarta tröjor att synas på startlinjen i Mottala. Vår klubb kommer att företrädas av flera grupper med olika starttider och tidsmålsättningar. Vi ska bli många lygnare även på nästa års Vätternrunda!

Fortsätt läsa ”Sub-9 och mycket mer till Vätternrundan 2024!”

Cykelkontroll 2

Lygnens Venner kör för 2:a gången ett initiativ i syfte att stärka allas cykelfärdigheter i ett ämne som vi valt att kalla “cykelkontroll”

Cykelkontroll innebär att ha kontroll på dig själv och din cykel och kunna hantera olika situationer som kan uppstå när vi är ute och cyklar.

Fortsätt läsa ”Cykelkontroll 2”